Ook onderzoek toont aan: zorgsector mist het overzicht

Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van FBD onder meer dan 1.000 zorgprofessionals, toont aan wat we al omschreven in onze recente whitepaper: de zorgsector is ziek en heeft behoefte aan een geschikt medicijn. Ons framework ‘zorg in control’ moet hier een oplossing voor bieden.

We schreven het al in de whitepaper ‘Zorg terug in control: Oorzaak, gevolg en het medicijn’: het gaat niet goed met de zorgsector. Terwijl de Nederlandse samenleving langzaam maar zeker begint te vergrijzen en de zorgbehoeften alleen maar verder toenemen (de zogenaamde ‘dubbele vergrijzing’) blijken zorginstellingen niet in staat om deze stijgende zorgvraag te beantwoorden.

In onderzoek dat FBD uit heeft laten voeren onder 1.021 zorgprofessionals wordt dit bevestigd. Ook binnen de zorginstellingen zelf bestaat er twijfels over de staat van de Nederlandse zorgsector. Het overgrote deel van de medewerkers erkent dat een gezonde bedrijfsvoering essentieel is om goede zorg te kunnen verlenen, maar een groot deel van het zorgpersoneel denkt óók dat er niet goed met budgetten wordt omgesprongen en dat de eigen zorginstelling met financiële uitdagingen kampt.

De wal lijkt het schip te keren en de zorgsector heeft behoefte aan sturing om weer in rustiger vaarwater te komen. Het door FBD ontworpen framework ‘Zorg in control’ voorziet hierin. Een aanpak op maat, gebaseerd op interne analyses, met frequent toetsen en bijsturen wanneer dit nodig is. De financial controller in de zorg wordt dus meer en meer een businesscontroller, die het overzicht bewaart en actie onderneemt wanneer het nodig is. Niet alleen maar constateren, maar ook adviseren en aansturen dus!

Bent u benieuwd wat het framework ‘Zorg in control’ voor u kan betekenen? Bel ons eens! 

Pascal Wolf: 06 38 89 06 21
Frans Pouw: 06 41 15 27 10