MBA als inspiratie voor de toekomst

Home / Nieuws / MBA als inspiratie voor de toekomst

MBA als inspiratie voor de toekomst

FBD medewerker Michael Gribling volgt via het opleidingshuis Bankmensen Academie een Executive MBA-programma. Een ontwikkelingsstap om door het glazen HBO-plafond te breken. Hieronder motiveert Michael zijn keuze voor het MBA-traject en zijn ervaring tijdens de leergang. Over werken, leren en de bancaire professional van de toekomst.

‘Mijn HBO-opleiding kwalificeert me voor mijn werk van nu als financieringsspecialist Corporate Banking. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat er meer in het vat zat. Vanwege de behoefte om mij door te ontwikkelen en mijn ambitie om door te groeien, ben ik de Executive MBA uitdaging aangegaan. Ik denk dat er een glazen plafond is van functies waar je met een HBO-opleiding terecht kunt. Ik wil ook gekwalificeerd zijn voor WO-functies. Het maatwerkprogramma van Bankmensen Academie en TSM Business School maakt me slimmer. Je benadert een probleem op een andere manier, met meer expertise, bagage en perspectieven. Nu al merk ik dat me dat helpt in mijn werk.

Het programma bestaat uit twee fases. Fase 1 omvat verschillende modules over de financiële wereld, strategie, new business en management skills. Je verwerft kennis, past toe in de praktijk en ontwikkelt een helikopter view. Het is een maatwerkopleiding, zo ervaar ik dat ook. Er is veel flexibiliteit in tempo en aandachtsgebied. Fase 2 is de scriptie fase, die bij mij gaat over de impact van veranderingen in het bankenlandschap voor de professional van de toekomst. Wat is de discrepantie tussen wat bancaire professionals vandaag kunnen en wat er in de toekomst gevraagd wordt?

Iedereen weet dat het bancaire landschap immens is veranderd de laatste tien jaar. Vooral door toenemende technologie en veranderde behoefte bij klanten. We weten veel over die technologische veranderingen en we weten ook veel over verandering van mensen. Maar nog niets over hoe de beide vakgebieden samenkomen. Op dat kruispunt wil ik wetenschappelijke bewijsvoering vergaren over skills van de bancaire professional van de toekomst. Dat maakt het niet alleen een opleiding, maar ook een inspiratiebron voor de toekomst.’